Wij zijn op zoek naar een

remedial teacher/intern begeleider

 

De werkzaamheden zijn met name gericht op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met achterstand in de onderbouw van het Hondsrug College, gebouw de ES. Daarnaast worden er incidenteel assisterende werkzaamheden verricht in de vorm van toezicht in het “time-out” lokaal.

 

Wij verwachten van de onderwijsassistent dat deze in staat is:

  • om leerachterstanden van leerlingen in kaart te brengen en daar aan te werken
  • extra hulp bieden aan leerlingen die het niet redden met alleen de uitleg in de klas
  • samen te werken met docenten om tot een goede afstemming te komen over deze vorm en werkwijze van lesondersteuning
  • om samen te werken met de onderwijsassistenten
  • een handelingsplan te maken

 

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal 8, met mogelijkheid tot 9 en de overige voorwaarden conform de CAO-VO De werktijdfactor betreft een omvang van werktijdfactor 0,8000 - 1,0000.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met: mevrouw J.K. van Heuvelen, teamleider Vakcolleges onderbouw, tel. 0591 657979.

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O