Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 

docent Zorg & Welzijn

20-25 lesuren werktijdfactor 0,8000-1,0000

 

Het betreft een vacature in het vakcollege Zorg & Welzijn (vmbo).

De benoeming is voor bepaalde tijd en minimaal  voor de duur van dit schooljaar tot 1-8-2023.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer H. Veninga, teamleider bovenbouw Vakcolleges. Telefoon: 0591-657979.

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling personele zaken.