Voor het nieuwe cursusjaar (2018-2019) zoeken wij voor de onderbouw een :

Docent wiskunde2e graads , voor leerjaren 1,2 en 3 Hondsrug College breed, ongeveer 25 lesuren (wtf 1,0000)

Het betreft een vacature met een uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw J.K. van Heuvelen, teamleider onderbouw Vak College, telefoon 0591-659193


Uw reactie kunt u richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O, schriftelijk of per email:
h.westerhof@hondsrugcollege.nl