Voor het nieuwe cursusjaar (2018-2019) zoeken wij voor de onderbouw een :

Docent religie

 

2e graads , voor leerjaren 1, 2 kaderberoepsgerichte leerweg en 2-3-4 mavo, ongeveer 19  lesuren (wtf 0,8000)

Het betreft een vacature met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw A.W. Ensing, teamleider havo-vwo 4,5 en 6, telefoon 0591-657979
of de heer D. Wiggers, teamleider havo-vwo 2 en 3, telefoon 0591-657979
 


Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O: