Voor het nieuwe cursusjaar (2018-2019) zoeken wij voor de onderbouw een:

Docent Nederlands

2e graads , voor leerjaren 1, 2 en 3  basis- en kaderberoeps gerichte leerweg, mavo en havo, ongeveer 10 lesuren (wtf 0,4000)


Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
de heer D. Wiggers, teamleider 2 en 3 havo-vwo, telefoon 0591-65 79 79
d.wiggers@hondsrugcollege.nl


Uw reactie kunt u richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O, schriftelijk of per email:
H.Westerhof@hondsrugcollege.nl