Voor het nieuwe cursusjaar (2018-2019) zoeken wij voor de onderbouw een:

Docent natuurkunde / O&O

 

2e graads , voor leerjaren 2 en 3  havo en vwo, ongeveer 14 lesuren (wtf 0,6000)

Het betreft een vacature met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
de heer D. Wiggers, teamleider 2 en 3 havo-vwo, telefoon 0591-657979
d.wiggers@hondsrugcollege.nl


Uw reactie kunt u schriftelijk of per email richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O, :