Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar 

 

docent natuurkunde

10-15 lesuren werktijdfactor 0,4000-0,6000

 

Het betreft een vacature in het  vakcollege, (VMBO onderbouw; basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg).

De benoeming is in tijdelijke dienst met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw J.K./ van Heuvelen, teamleider onderbouw vakcolleges. Telefoon: 0591-657979

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O