docenten natuurkunde

 

Met ingang van 1 februari 2021

ca. 9 lesuren werktijdfactor 0,3500

Het betreft een tijdelijke vacature in verband met geboorteverlof.

3e klassen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo.

De benoeming is in tijdelijke dienst tot en met 15 april 2021.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer W. Oosterhof, teamleider bovenbouw vakcollege. Telefoon: 0591-657979

 

 

Met ingang van 1 maart 2021

ca. 21 lesuren werktijdfactor 0,8000

Het betreft een tijdelijke vacature in verband met geboorteverlof.

Klassen 3 t/m 5 vwo en 3 en 4 havo

De benoeming is in tijdelijke dienst uiterlijk tot en met 9 april 2021.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer G. van Oosten teamleider bovenbouw havo/vwo. Telefoon: 0591-657979

 

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail voor 10 januari 2021 richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O