Voor het nieuwe cursusjaar (2018-2019) zoeken wij voor de onderbouw een:
 

Docent geschiedenis / mens en maatschappij

 

2e graads , voor leerjaren 1 en 2 Hondsrug College breed, ongeveer 14 lesuren (wtf 0,6000)

Het betreft een vacature voor vervanging van tijdelijk afwezige docenten.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw J.K. van Heuvelen, teamleider onderbouw Vakcollege, telefoon 0591-657979 


Uw reactie kunt u schriftelijk of per e-mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O,