Op korte termijn zoeken wij voor de mavo en het vakcollege een

Docent geschiedenis / maatschappijleer

Functieomschrijving

2e graads, voor leerjaar 3 voor ongeveer 12 lesuren (wtf 0,4800)

Het betreft een vacature van tijdelijke aard voor het schooljaar 2017-2018.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw C. Westerman, teamleider Mavo, telefoon 0591-65 79 77 of
de heer W.J. Oosterhoff, teamleider Vakcollege, telefoon 0591-65 79 72

Uw reactie kunt u richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O, schriftelijk of per email:

H.Westerhof@hondsrugcollege.nl