Het Hondsrug College is op korte termijn op zoek naar een:

Docent Engels

Het betreft een vacature  voor 26 lesuren per week (werktijdfactor 1,0) voor de bovenbouw Vakcollege, eventueel aangevuld met extra uren bovenbouw VWO.

 

Bij voorkeur een 1e graads onderwijsbevoegdheid.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

De heer W. Oosterhoff, teamleider Vakcolleges klas 3 en 4,
0591 657979

of

Mevrouw AW Ensing, teamleider havo/vwo 4,5 en 6,
0591 657979

Uw reactie kunt u richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O.