Het Hondsrug College is op zoek naar een

Docent Duits - mavo

Functieomschrijving

2e graads , voor leerjaar 3 en 4 ongeveer 11 lesuren (wtf 0,4000)

Het betreft een vacature van tijdelijke aard voor het schooljaar 2017-2018.
 

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw C. Westerman, teamleider, telefoon 0591-65 79 77.

Uw reactie kunt u richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O, schriftelijk of per email:
H.Westerhof@hondsrugcollege.nl