Voor het schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar 

 

docent bewegingsonderwijs

13 lesuren werktijdfactor 0,5000

 

Het betreft een vacature voor de bovenbouw Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg (klassen 3 en 4).

De benoeming is in tijdelijke dienst voor de vervanging van een afwezige docent voor een periode van minimaal 3 maanden.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer W.J. Oosterhoff, teamleider bovenbouw vakcolleges. Telefoon: 0591-657979

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O