Wij zijn op zoek naar een :

 

docent bewegingsonderwijs

 

voor 25 lesuren; bovenbouw Vakcollege, Mavo 2,3 en 4, Havo 4.

 

Het betreft een vervanging van een tijdelijk afwezige docent.

Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.


Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
mevrouw C. Westerman, teamleider Mavo, tel. 0591 – 657979.

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O