Wij zoeken op korte termijn (na de herfstvakantie) een 

docent beeldende vorming

20-25 lesuren werktijdfactor 0,8000-1,0000

 

die ons wil helpen in de vervanging van een tijdelijk afwezige docent tot medio 2023.

Het betreft een vacature voor de vakken beeldende vorming, CKV en tekenen. Het grootste deel van de lessen wordt gegeven in leerjaar 1 en 2 mavo, havo en vwo.

Ook een sollicitatie op een deel van de vacature is mogelijk.

 

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer G.E. Visscher, teamleider Startcollege mavo-havo-vwo. Telefoon: 0591-657979

Uw reactie kunt u schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O.