Op korte termijn zoeken wij voor de onderbouw havo en vwo een
 

Docent aardrijkskunde

 

2e graads, voor ongeveer 8-10 lesuren (wtf 0,4000)

Het betreft een vacature van tijdelijke aard (vervanging) voor de resterende duur van dit schooljaar (2018-2019).

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 ontstaat er een structurele vacature voor werktijdfactor 0,8 - 1,0.


Bezoldiging vindt plaats in het carrièrepatroon dat behoort bij schaal LB en de overige voorwaarden conform de CAO-VO.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
de heer G. van Oosten, teamleider bovenbouw havo-vwo, telefoon 0591-657979


Uw reactie kunt u tot 25 maart a.s. schriftelijk of per mail richten aan de heer H. Westerhof, afdeling P&O.