Privacyverklaring Stichting Hondsrug College

 

Om u als bezoeker van onze website duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, hebben wij onze afspraken hierover in deze privacyverklaring omschreven. Hierin staat wat wij met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Stichting Hondsrug College kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Hondsrug College, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Stichting Hondsrug College kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam:         
- Uw adresgegevens:                    
- Uw telefoonnummer:                
- Uw e-mailadres:                           
- Uw IP-adres:                                  

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG ZIJN

Stichting Hondsrug College verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Hondsrug College uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (onderwijs)overeenkomst of een aanvraag daarvoor.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Stichting Hondsrug College bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen (onderwijs)overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Hondsrug College verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een (onderwijs)overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Hondsrug College worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Hondsrug College gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Hondsrug College maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Hondsrug College te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Hondsrug College heeft hier geen invloed op.

Stichting Hondsrug College heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
Postbus 66, 7800 AB Emmen of support@hondsrugcollege.nl
Stichting Hondsrug College  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Hondsrug College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Hondsrug College maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Hondsrug College verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via onderstaand adres:

Stichting Hondsrug College is als volgt te bereiken:

Postadres:                          Postbus 66, 7800 AB Emmen
Vestigingsadres:              Emmalaan 25, Emmen
Inschr.nr KvK:                    04074794
Telefoon:                            0591-657979                     
E-mailadres:                      support@hondsrugcollege.nl