Mavo Met!

Leerlingen die bij ons instappen op de mavo komen in een mavo-havo-klas. Ze krijgen les op mavoniveau, maar ze kunnen dan dus in de loop van het jaar overstappen naar een andere stroom.

In klas 1 en 2 krijgen ze een breed aanbod van algemene vakken. Daarna kiezen ze voor mavo 3 of mavo 3+.

Mavo 3 bereidt de leerlingen voor op het mbo. Ze kiezen een profiel en stemmen hun keuzevakkenpakket daarop af.

Mavo 3+ zorgt ervoor dat de leerlingen makkelijk kunnen overstappen naar de havo. Het keuzepakket van die leerlingen wordt bepaald door de profielen in havo/vwo. De kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels worden hier met verdieping en havo-stof aangeboden en er wordt meer aandacht besteed aan studievaardigheden.

Mavo+ leerlingen kunnen afstuderen met een extra (zevende) vak

Mavo leerlingen hebben de mogelijkheid om het examen Engels op havo-niveau te doen

Mavo leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het Anglia programma

Mavo leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 kiezen voor het  ICT Lyceum

Mavo leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan Ondernemend Leren 

Mavo leerlingen krijgen ook praktijkvakken als Technologie en Toepassing (T&T) en Dienstverlening en Producten (D&P). Het Hondsrug College is aangesloten bij het Bèta Challenge Programma.

Meer weten?

Meer informatie over de mavo kun je vinden in onderstaande brochures en informatie film.

 

Mavo Met!

  • Dienstverlening en producten (D&P)

  • Technologie en toepassing (T&T)

  • Ondernemend leren

  • Mavo+

  • Zevende vak

  • Anglia

  • Vakoverstijgend

Dit is een praktijkvak waarbij je van alles leert over de beroepsopleidingen die je na de mavo kunt kiezen. Je werkt zelfstandig en ook in groepjes aan projecten. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in techniek, is mavo met T&T misschien iets voor jou. Je werkt samen aan ‘echte’ opdrachten uit het bedrijfsleven.

In de 2e en 3e klas van de mavo kun je zo’n vijf uur per week aan de slag met het opzetten van je eigen bedrijf. Dit doe je samen met andere leerlingen. Je wordt hierbij begeleid door de docenten van het SOL-team.

Heb je de ambitie om na de mavo door te stromen naar het havo, dan is de mavo+ iets voor jou. Je ontvangt extra verdieping voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Mocht je een echt talent hebben voor Engels, dan kun je al in mavo 4 examen doen op havo niveau voor dat vak.

Je kunt ook nog met een extra vak examen doen voor een betere aansluiting op de verschillende profielen binnen het havo. 

Je kunt een internationaal erkend certificaat behalen voor het vak Engels. Dit kan naast je diploma en op je eigen niveau.  

In klas 3 en 4 hebben we meerdere vakoverstijgende projecten. Je kunt hierbij denken aan een buiten dag waar meerdere vakken samenwerken, of aan het Civil Rights project in klas 4, wat een samenwerkingsproject is tussen Engels en geschiedenis. Ook gaan we in het laatste jaar met alle 4e-klassers naar Den Haag.