Intermezzo

Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school?

Intermezzo, een leerjaar voor begaafde leerlingen die uitgeleerd zijn op de basisschool en nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Een tussenjaar waarin de leerlingen voorbereid worden op een goede start in het eerste leerjaar van het vwo.

Deze leerlingen komen vanuit groep 7 of 8 van het basisonderwijs met een vwo-advies op het Hondsrug College en krijgen dan een verlengde onderbouw van vier in plaats van drie jaar. Na 1 jaar Intermezzo volgt er voor iedere leerling een advies. Dat advies geeft aan welke richting de leerling het beste kan kiezen als vervolgtraject. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar leerjaar 1 van het vwo, gymnasium, vwo+ of naar nog iets anders. Het staat iedere leerling vrij om na Intermezzo de schoolloopbaan op een van de collega voortgezet onderwijs scholen te vervolgen. 

Mocht u aanmelding overwegen, neem dan contact op met de school en vraag naar dhr. G.E. Visscher (teamleider) of mw. A.M.J. Visscher-Schippers. (portefeuillehouder vwo+)

 

 

Meer weten?

Meer informatie over Intermezzo kun je vinden in onderstaande brochure