Havo

In het havo worden de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo of hbo.

Een leerling wordt toegelaten als het advies van de basisschool in die richting wijst.

Op- of afstroom blijft tot en met klas 3 steeds mogelijk.

Havo 1, 2 en 3 kennen een breed verplicht vakkenaanbod. Heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling.

Aan het eind van de derde klas moeten alle leerlingen een profielkeuze maken. De decaan adviseert en assisteert bij het maken van die keuze.

Er zijn 4 profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij
Meer weten?

Meer informatie over de havo kun je vinden in onderstaande brochures.