Havo

In het havo worden de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo of hbo.

Een leerling wordt toegelaten als het advies van de basisschool in die richting wijst.

Op- of afstroom blijft tot en met klas 3 steeds mogelijk.

Havo 1, 2 en 3 kennen een breed verplicht vakkenaanbod. Heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling.

Aan het eind van de derde klas moeten alle leerlingen een profielkeuze maken. De decaan adviseert en assisteert bij het maken van die keuze.

Er zijn 4 profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Havo leerlingen kunnen meteen vanaf het eerste leerjaar de Technasiumopleiding volgen.

Havo leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het Anglia programma

Havo leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan Ondernemend Leren 

Havo leerlingen kunnen meteen in het eerste leerjaar voor ICT Lyceum kiezen

Meer weten?

Meer informatie over de havo kun je vinden in onderstaande brochures en informatie film.