Anglia

Het Hondsrug College biedt al ruim tien jaar extra Engels aan.  Dat project heet Anglia. Leerlingen kunnen eraan deelnemen op vrijwillige basis vanaf klas 1. Ze worden in groepen ingedeeld aan de hand van hun instapniveau.

Maandelijks wonen ze een klassikale instructieles bij en in de tussentijd maken ze een weektaak. Gemotiveerde leerlingen kunnen zelfs in de loop van het jaar opstromen naar een hoger niveau. In april vindt het Anglia-examen plaats. Tijdens een feestelijke uitreiking ontvangen de geslaagden een internationaal erkend certificaat. Uitgebreide informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu

Meer weten?

Uitgebreide informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu en in onze brochure