Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar en richt zich daarbij met name op de door het College van Bestuur gevoerde strategie en gerealiseerde prestaties. Zij doet dit aan de hand van een jaaragenda, die wordt gedomineerd door centrale thema’s als onderwijskwaliteit, financiën, planning & control, organisatieontwikkeling en regionale ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht vergadert regulier in aanwezigheid van het College van Bestuur. Leden van de raad zijn daarnaast regelmatig aanwezig bij bijzondere gelegenheden op school.

De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in onderstaande documenten: