Kwaliteitszorg

Voor al onze leerlingen dragen wij zorg voor een prettige en ononderbroken schoolloopbaan met als resultaat een succesvolle afsluiting met een diploma. Daarnaast bieden wij leerlingen effectieve zorg, inhoudelijk en didactisch goed onderwijs, en begeleiden hen, zorgen voor de toerusting voor hun vervolgonderwijs. Het gaat daarbij om meer dan alleen kennis. Sfeer, een positieve uitstraling naar leerlingen, veiligheid, persoonlijke aandacht (ook voor ouders/verzorgers), contacten met basisscholen en vervolgonderwijs: dit alles bepaalt mede de kwaliteit (en dus het succes) van de school.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in onderstaand document:

Hondsrug College Schoolgids 2016-2017