Identiteit, missie en doelstellingen

Onze inspiratie:

Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging en de levenshouding die daaruit voortvloeit, willen wij leerlingen een veilig en inspirerend schoolklimaat bieden waarin zij zich thuis voelen en waarin zij leren samen te leven en samen te werken.

 
Onze missie:

Onze ambitie is om vernieuwend onderwijs op maat aan te bieden. Onderwijs dat aansluit op de leefwereld van de leerling.
 

Waar willen we goed in zijn?:

Op onze school stimuleren we leerlingen en medewerkers om ondernemend bezig te zijn. Ze hebben de vrijheid om buiten de gangbare kaders te denken en over hun grenzen heen te kijken. We stimuleren en faciliteren nieuwe initiatieven. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen komen op onze school tot bloei en deze maken we waar. We nemen onze verantwoordelijkheid in wat we doen en ondernemen en spreken elkaar daarop aan. Op deze manier zorgen we ervoor dat innovatie daadwerkelijk plaatsvindt.

Wij zijn gericht op de ontwikkeling van iedere leerling: wij benaderen hen positief en oplossingsgericht; een fout maken is niet erg. We dagen onszelf en de leerlingen uit om samen een goed resultaat neer te zetten binnen een geweldige samenwerking. We hebben oog en oor voor de leerlingen en de leerlingen ervaren dat ook. Samen met de leerling vinden we de optimale route, we geven niet op en blijven motiveren.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in onderstaande documenten: