Ron Matena | ICT Lyceum

'Hondsrug College bereidt je voor op de beroepen van de toekomst'

Een trotse ICT-docent, zo omschrijft Ron Matena zichzelf graag. De docent aan het ICT Lyceum van het Hondsrug College is verknocht aan de digitale wereld. Geen wonder, als je eerste stappen op ICT-gebied teruggaan naar 1984. Als leerling van de C.S.G., de voorloper van het Hondsrug College, kreeg hij al twee uur per week les in omgaan met computers, programmeren en de communicatie tussen computers. Matena constateert dat zelfs anno 2020 ICT-lessen zeldzaam zijn op de middelbare school. Het Hondsrug College is een uitzondering. Al vanaf het eerste jaar krijgt elke leerling op het ICT Lyceum vijf uur ICT per week. Een belangrijke voorbereiding op een toekomst die meer en meer digitaal wordt. 

 

Lees verder onder de foto

HC_RonMatena01866.jpg

 

'In de onderbouw is er veel aandacht voor vormgeving, robotisering, websites, cryptografie, databases en het ontwikkelen van apps.’ 

‘Het Hondsrug College heeft een duidelijke visie als het gaat om ICT-onderwijs’, vindt Ron Matena. De school leert haar leerlingen op een goede manier om te gaan met ICT en op die manier goed voorbereid te zijn op de beroepen van de toekomst. ‘In de onderbouw is er daarom veel aandacht voor bijvoorbeeld vormgeving, robotisering, websites, cryptografie, databases en het ontwikkelen van apps.‘ 

Projectmatig werken

Gewapend met deze kennis gaan de leerlingen in de bovenbouw projectmatig aan de slag. In een projectgroep wordt gewerkt aan opdrachten van een externe opdrachtgever. Bijvoorbeeld de gemeente Emmen of Domesta. Deze manier van werken is niet alleen nuttig voor de digitale vaardigheden: ‘Als team leer je bijvoorbeeld samenwerken, pitchen, presenteren, dat soort zaken. Allemaal vaardigheden die in je latere baan goed van pas komen. Kortom: opdrachten die ertoe doen’, aldus de gedreven ICT- docent. 

MineCraft

Als je hem vraagt waarom je naast je reguliere havo of vwo een extra uitdaging zou zoeken in de ICT, hoeft Ron Matena niet lang na te denken. ‘Omdat je een leuke schooltijd wilt, ICT je interesseert en je aan de slag wilt met praktijkgerichte opdrachten. De meesterproef is bijvoorbeeld echt de kers op de taart. Je sluit het vak af met een zeer praktijkgerichte opdracht. Die moet aantonen dat je over de kennis en vaardigheden beschikt om zo’n opdracht te plannen, uitvoeren en te implementeren. Bijvoorbeeld het gebruik van games in het onderwijs met behulp van MineCraft. Leerlingen van het Hondsrug College meten met behulp van Arduino de kwaliteit van het water met sensoren in de Rietplas in Emmen.’ 

Samenwerking

Kennis hoeft niet altijd van buiten de school te komen. Op het Hondsrug zelf zoeken docenten als het even kan de samenwerking. Zo werken het ICT Lyceum en het Technasium bijvoorbeeld samen aan projecten en organiseerden ze al een gezamenlijke programmeeravond. Ook is er een nauwe samenwerking met het eigen vakcollege. Ook zijn de contacten met het Drenthe College en NHL Stenden sterk geïntensiveerd. Ron Matena: ‘Je hoeft nu eenmaal niet alles zelf uit te vinden.’ 

Extra

Succes in de ICT-lessen betekent ook dat je naast je havo/vwo-diploma een extra aantekening krijgt dat je ICT met goed gevolg hebt afgerond. Dit kan van pas komen tijdens bijvoorbeeld een hbo-studie op de NHL Stenden hogeschool. Als gevolg van de nauwe samenwerking met NHL Stenden wordt geprobeerd of er opleidingen meer in elkaar geschoven kunnen worden. ‘Als leerling ben je dan klaar voor de volgende stap: een geweldige carrière waar ICT een rol speelt’, besluit Ron Matena.

 

< Terug naar het overzicht