Karst van der Velde | doelgericht

‘Niet cijfer, maar inzicht centraal bij doelgericht werken‘

Karst van der Velde voelt zich thuis op het Hondsrug College. De 33-jarige geeft onder meer geschiedenis en filosofie aan de onder- en bovenbouw. Ook de vriendelijke en ontspannen sfeer die er op het Hondsrug College heerst maakt het werken op de scholengemeenschap prettig. De school staat volgens hem open voor nieuwe en creatieve ideeën en dat spreekt hem erg aan ‘Kom je met iets nieuws en weet je dit goed te onderbouwen dan krijg je vaak de ruimte. Doelgericht werken is daar een mooi voorbeeld van,’ stelt hij. 

Lees verder onder de foto

Karst van der Velde

‘Naarmate je langer meedraait in ‘doelgericht’ bemerk je dat de stof beter blijft hangen.’

Het draait, zo legt de coach doelgericht werken uit, niet om eindcijfers, maar om het onder de knie krijgen van leerdoelen, inzicht dus. Was vroeger de toets het meetpunt, tegenwoordig kan de leerling grotendeels zelf bepalen hoe hij of zij bewijst dat het leerdoel beheerst wordt. Eerst moet de leerling leren te leren en voldoende ‘basisgereedschap’ hebben om zelfstandig een plan van aanpak te kunnen opstellen. De docent staat hen tijdens dit proces als een soort coach met raad en daad bij.

Groen licht

Als de stof onder knie is kan dit bijvoorbeeld via een werkstuk of een presentatie worden bewezen. Hierop volgt een één op één gesprek met de docent. Is deze tevreden dan is er groen licht om aan de slag te gaan met het volgende doel. Bij ’rood licht’ wacht geen onvoldoende. De leerling krijgt feedback van de docent waarbij besproken wordt wat inhoudelijk goed is, wat er beter kan en hoe de leerling dit kan aanpakken. Vervolgens gaat de leerling zelf weer aan de slag om het leerdoel uiteindeljk toch voldoende te beheersen. ‘Je leert hierdoor dat er inspanning nodig is om iets te bereiken, dat vallen en opstaan hoort bij een leerproces, vasthoudendheid dus, aldus Karst. Leerlingen hebben hierdoor minder stress bij vakken die ze moeilijk vinden. ‘Je mag het namelijk opnieuw proberen als je vastloopt’ aldus de Hondsrug docent.

Geen momentopname

Ander groot voordeel van deze werkwijze is volgens Karst van der Velde dat de leerstof op deze manier echt goed doordringt. Bij een toets kon je nog stampen en een zesje halen zonder alles precies te snappen. Bij doelgericht werken werkt dat niet meer. Tijdens de beoordeling moet je echt aantonen door te hebben waar het over gaat. ‘Het toetsen is nu geen momentopname meer maar een duidelijk bewijs dat de lesstof is doorgedrongen,‘ constateert hij. De docent legt uit dat doelgericht werken erop is gericht leerlingen voldoende vakkennis en vaardigheden mee te geven om zich staande te kunnen houden in de bovenbouw en (daarna) de wereld buiten school. 

Effect

Leerlingen zijn volgens hem meestal positief over deze werkwijze. ‘In het begin is het lastig omdat je moet leren dat het verwerken van feedback bij het leerproces hoort. Naarmate je langer meedraait in ‘doelgericht’ bemerk je dat de stof beter blijft hangen.’ Het enthousiasme van zijn leerlingen motiveert Karst. ‘Ik wil graag anderen verder helpen. Dat is echt een van mijn ambities.‘ Blijven leren en zichzelf continue blijven ontwikkelen zijn voor hem dan ook belangrijke zaken in zijn leven.

 

< Terug naar het overzicht