Daan de Jonge | bewegingsonderwijs 

'Minder irritatie in klassen door lessen positief gedrag''

Daan de Jonge is docent bewegingsonderwijs op het Hondsrug College. Hij werkt er inmiddels tien jaar en heeft het naar zijn zin. ‘Een school met een prettige sfeer waar oog is voor de leerling,’ constateert hij. Zelf draagt hij daar een flink steentje aan bij. Naast de lessen bewegingsonderwijs spant hij zich ook in voor het geestelijk welzijn van de leerlingen. Hij is namelijk een van de docenten die trainingen geeft om positief gedrag in de klas te bevorderen.

 

Lees verder onder de foto

HC_DaanDeJonge01321.jpg

 

‘We merken dat klassen rustiger worden. Er is minder onderlinge irritatie en er zijn minder lesverwijderingen.’

Voor het Hondsrug College is het belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school. Zit je lekker in je vel dan leer je nu eenmaal makkelijker. Daarom is er volgens Daan de Jonge veel aandacht voor het klimaat in de klas. ‘We gaan samen met leerlingen aan de slag met sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en moreel redeneren. Het gaat erom dat we een omgeving scheppen waarin leerlingen rekening met elkaar houden en elkaar helpen,’ vertelt Daan de Jonge. 

Bewust maken

Tijdens de lessen wordt geprobeerd de leerlingen bewust te maken van hun eigen denken en doen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. De lessen zijn er op gericht dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een positieve oplossing. 

Pittig en confronterend

De meeste leerlingen zitten volgens de docent niet te wachten op dit soort lessen, want ze kunnen pittig en confronterend zijn. ‘Toch merken we dat leerlingen na gaan denken over hun eigen gedrag, en uiteindelijk kunnen aangeven wat ze van ons als docenten verwachten. We zien dat klassen rustiger worden. Er is minder onderlinge irritatie en er zijn minder lesverwijderingen. Leerlingen zijn beter in staat om elkaar op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag.’ 

Respectvol

Tijdens de lessen leren leerlingen beter hun eigen mening te verwoorden en op een respectvolle manier de discussie met elkaar aan te gaan. Het is voor Daan de Jonge mooi om te zien hoe de sfeer in een groep kan veranderen. ‘We hebben een klas gehad die zei: meneer, waarom hebben we deze lessen niet eerder gekregen. Nu gaan we bijna als klas uit elkaar.’

 

< terug naar het overzicht