Anja Visscher | coördinator vwo+

Het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen zit in het DNA van het Hondsrug College. Dat stelt Anja Visscher. Anja is ondermeer mentor van de VWO+ groep in klas 5 en coördinator VWO+ en Intermezzo. De plusleerlingen zoals zij ze noemt. Ze wijst op het feit dat de scholengemeenschap zich al 24 jaar begaafdheidsprofielschool mag noemen en daar is ze trots op. Juist vanwege deze leerlingengroep koos ze voor het Hondsrug College.

Lees verder onder de foto

HC_AnjaVisscher.jpg

‘Je wordt immers niet iets, je bent het al, kom er maar achter wat je kan, wat je mogelijkheden zijn'.

Anja Visscher kijkt met plezier terug op haar eigen schooltijd: ‘Ik had mentoren die ook daadwerkelijk interesse in mij toonden. Ik voelde mij gezien en gewaardeerd. Dat wil ik ook heel graag aan mijn eigen leerlingen doorgeven. Als mentor zet ik mij daarom voor ze in, door te helpen erachter te komen wie ze zijn. Je wordt immers niet iets, je bent het al, kom er maar achter wat je kan, wat je mogelijkheden zijn. Op het Hondsrug College hebben wij dus ruime ervaring met deze kinderen. Dat is fijn en motiveert mij heel erg.’

Uitdagen

Samen met haar collega’s heeft ze een duidelijke aanpak voor ogen als het gaat om plusleerlingen. Uitdagen, jezelf tegenkomen, uit je comfortzone stappen en versnellen. Ook het verrijken van lesstof en de ruimte voor eigen inbreng van leerlingen krijgt veel aandacht. ‘Wij leren ze dat je zelf invloed hebt op je eigen ontwikkeling. Ook belangrijk is dat je ontdekt dat je leerplezier kunt ervaren door juist iets van jezelf te (laten) vragen wat net boven je niveau is. Natuurlijk zitten daar ook wel eens saaie taken tussen, maar beheers je die dan kun je weer verder met een meer uitdagende leertaak’, aldus Anja. 

Enthousiasme

Het aanbod van de lesstof voor de leerlingen ziet er volgens de docente net even anders uit dan voor andere leerlingen: ’In plaats van klein naar groot, werken we meer analytisch van groot naar klein, voor zover dat nodig is. Dat verschilt per leerling en per vak. Hierin is door het werken met leerdoelen ook ruimte voor variatie in tempo, lesvorm, niveau en interesse.’ Deze manier van lesgeven slaat volgens haar aan bij de Hondsrug-leerlingen. ‘Het leereffect is te zien aan het enthousiasme van leerlingen, als ze praten over mogen in plaats van moeten. Leren gaat immers niet alleen over verstandelijke ontwikkeling, maar ook over zelfzijn en welbevinden. Een leerling die op de juiste plek zit en lekker in zijn vel zit komt ook beter tot ontwikkeling. Daarom kiezen wij er bewust voor om de plusleerlingen en de gymnasiumleerlingen in de eerste drie jaar in een eigen lesgroep te plaatsen.’

Leven lang leren

‘Ons motto is ‘Haal er uit wat erin zit’. Dat hebben we verwerkt in het lesprogramma. Vanaf de bovenbouw gaan de leerlingen met ondersteuning van de plusmentor zelf aan de slag om dit te bereiken. Het mooie is dat het daarna niet stopt, ook in het vervolgonderwijs kiezen de leerlingen vaak voor aanvullende studies of activiteiten om zichzelf te blijven verbreden en verdiepen. Een leven lang leren en groeien, dit doorgeven aan de mensen om je heen, dat is voor mij de taak van goed onderwijs voor elke leerling’, besluit de coördinator van de plusopleidingen.

< Terug naar het overzicht