Onze school

Naam en richting

Het Hondsrug College is een protestants christelijke scholengemeenschap voor lwoo (leerwegondersteunend onderwijs), vmbo, vakcolleges, mavo, havo, atheneum, vwo+, gymnasium, technasium en ondernemend leren. De school is gevestigd in Emmen en heeft een regionale functie.


Bevoegd gezag

De school maakt onderdeel uit van de Stichting Hondsrug College. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De stichting heeft als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord.


Regionale functie

Binnen het gebied Zuidoost-Drenthe is het Hondsrug College de enige scholengemeenschap voor protestants christelijk onderwijs. Van de circa 2000 leerlingen die de school bezoeken, wonen er ongeveer 1600 in de gemeente Emmen, terwijl bijna 400 leerlingen afkomstig zijn uit aangrenzende gemeenten. De school heeft rond de 200 medewerkers. Van deze medewerkers zijn 140 docent.