Rekenen

Rekenen is geïntegreerd in wiskunde en wordt als onderdeel van wiskunde getoetst. Daarnaast is er een schoolexamen rekenen voor leerlingen die geen wiskunde examen afleggen. Om precies te zijn:

  • Havoleerlingen die het examenprofiel Cultuur & Maatschappij volgen en geen examen afleggen in wiskunde A of B;
  • Vmbo-leerlingen uit elk van de vier leerwegen die een economisch of het zorg- en welzijn profiel volgen en geen examen afleggen in wiskunde;
  • Leerlingen uit vmbo-BB die een leer-werktraject volgen en geen examen afleggen in wiskunde.

Dit schoolexamen telt niet mee in de slaag/zakregeling.