Lestijden

De school is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Omdat veel leerlingen niet in Emmen wonen en vele, vooral in het najaar en in de winter, van het openbaar vervoer gebruik maken, zijn de lestijden aangepast aan de aankomst- en vertrektijden van de bussen.

De lessen, die vijftig minuten duren, worden volgens een rooster zo gelijkmatig mogelijk over de week verdeeld. Wij proberen het lesrooster zo samen te stellen dat alle lessen aaneengesloten worden gegeven. Voor de lagere leerjaren lukt dat praktisch altijd. Een lesdag bestaat uit maximaal acht lesuren; op sommige dagen kan dat minder zijn. De lessen starten om 08.35 uur en lopen door tot maximaal 16.00 uur. Een leerling moet dus gedurende deze tijd beschikbaar zijn voor onderwijsdoeleinden. Aan het begin van de dag en na elke pauze zijn er twee belsignalen. Op het eerste signaal gaan de leerlingen naar hun lokalen. Bij het tweede belsignaal behoren de leerlingen en de leraren in de lokalen te zijn, zodat de les kan beginnen.

Tijdelijke wijziging lestijden

Met ingang van maandag 25 oktober 2021 zijn de lestijden gewijzigd. Dit is ontstaan door het ondersteuningsuur wat aan het begin van de dag gepland is. Dit ondersteuningsuur is voor leerlingen die achterstanden hebben opgelopen door de coronamaatregelen van de afgelopen schooljaren. De lesuren duren niet meer 50 maar 45 minuten.

We werken volgens onderstaand schema.

lestijden_2021-2022.jpg