Verrijkingslessen

Zeven uitdagingen voor de hoogbegaafde leerling.

Het Hondsrug College (door het ministerie erkend als Begaafdheids-profielschool, de enige in Drenthe) verzorgt dit jaar weer verrijkingslessen voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8. Deze lessen worden gegeven in vier modules van vijf weken elk. Na vijf weken wordt er dus gewisseld.

Wanneer gebeurt het?

De lessen vinden steeds op dinsdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur. We starten op dinsdag 26 september aanstaande en we sluiten af op dinsdag 27 maart 2018. Dus vaste prik op de dinsdagmiddag, maar niet in de schoolvakanties en ook niet op 17 oktober en 5 december. Zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom op zowel de start- als de afsluitende bijeenkomst. De communicatie hierover zal via de basisscholen verlopen.

Meld je nu aan!

Ouders/verzorgers die hun kinderen willen aanmelden voor de verrijkingslessen, kunnen dat bespreken met de leerkracht van groep 8. De namen van de leerlingen worden vervolgens doorgegeven aan: aa.zoetelief-deruiter@hondsrugcollege.nl

Vergeet hierbij niet om per leerling de vier gekozen modules en de reservemodule aan te geven!!!

Sluitingsdatum voor de aanmelding is maandag 18 september 2017. Aan de deelname aan de verrijkingslessen zijn geen kosten verbonden. De ouders/verzorgers organiseren zelf het vervoer naar en van het Hondsrug College.

Meer informatie? Download snel de flyer hieronder.