Gouden Handjes

Ook dit schooljaar kun je bij ons op het Hondsrug College deelnemen aan het project: ‘Gouden Handjes’.

Dit project is bedoeld voor leerlingen van groep 8 die waarschijnlijk een BB- of KB-advies (vakcollege) zullen krijgen en voor wie het goed is om, tussen alle lessen op de basisschool door, iets praktisch te doen.

Leerlingen die hier aan mee willen doen kunnen zich aanmelden via de groep 8 leerkracht van de basisschool.

Voor meer informatie zie onderstaande brochure.