2e informatieavond havo en vwo 3

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Wij nodigen jullie/u van harte uit de tweede informatieavond van havo en vwo -3 van dit schooljaar bij te wonen.

Deze avond op dinsdag 14 januari a.s. begint om 19.30 uur in de schoolzaal van gebouw ‘’De Marke’’. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen worden voor deze avond uitgenodigd.

Tijdens de vorige informatieavond in september is aangekondigd dat uw zoon of dochter dit schooljaar een keuze zal gaan maken voor één van de vier profielen in de bovenbouw. Uw zoon of dochter kan hierbij kiezen uit een aantal vakken. Tijdens deze 2e informatieavond zullen bovenbouw docenten hun keuzevak presenteren en inhoudelijke informatie geven over wat er van het vak in de bovenbouw verwacht kan worden.

Het programma voor 14 januari is als volgt:

19.30 uur Opening door dhr. Wiggers, teamleider havo/vwo-2,3

19.35 uur De decaan, mevrouw Kupers-Huising

20.00 uur start 1e ronde presentaties

20.30 uur Start 2e ronde presentaties

21.00 uur Start 3e ronde presentaties

21.30 uur Afsluiting van de avond in de lokalen

 

Aanmelding

U/jullie wordt verzocht uit onderstaande opsomming van vakken maximaal drie mogelijkheden te kiezen (minder mag uiteraard). De keuze kan worden doorgegeven via het formulier hieronder.

Aanmeldformulier

 

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk maandag 16 december a.s.

Uw persoonlijke indeling zal u uiterlijk op maandag 13 januari via de mail worden toegezonden.

In verband met de te verwachten drukte en een tijdig begin van de avond adviseren wij u op 14 januari op het terrein van het Hampshire Hotel te parkeren. Looptijd naar de Marke: ruim 5 minuten.

Met vriendelijke groeten,

D. (Danny) Wiggers
Teamleider havo/vwo, leerjaar 2 en 3