Spreekavond Start College

Deze spreekavond komt in de plaats van de spreekavond van 11 december jl., die door de slechte weersomstandigheden is geannuleerd.

Ouders/verzorgers krijgen zijn hiervoor via de mail uitgenodigd.