Hondsrug College trots op verlenging erkenning begaafdheidsprofielschool

Het Hondsrug College is trots dat het zich de komende vier jaar opnieuw als enige school in de regio begaafdheidsprofielschool mag noemen. Het Hondsrug College doorstond de afgelopen weken een kritisch onderzoek en werd na afloop daarvan beloond met het BPS-certificaat van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Het certificaat toont aan dat de school in zijn onderwijsaanbod nadrukkelijk aandacht besteedt aan hoogbegaafde leerlingen.

Intermezzo

De visitatiecommissie was enthousiast over de invoering van het Intermezzo, een schakeljaar voor vwo-leerlingen die versneld zijn uitgeleerd op de basisschool. Ook was er lof voor het vwo plus, waar snelle leerlingen vakken in minder tijd volgen en extra vakken, zoals Spaans, research & development en filosofie, krijgen aangeboden.

Niet vanzelfsprekend

Coördinator Intermezzo en vwo+ Anja Visscher van het Hondsrug College noemt de erkenning zeker niet vanzelfsprekend. "Het is elke keer weer afwachten of er een positief oordeel komt. Dat we al bijna twintig jaar begaafdheidsprofielschool zijn maakt de onderzoekscommissie niet uit. Je moet telkens opnieuw laten zien dat je goed genoeg bent en werkt aan verbetering. Daarom is het elke vier jaar weer spannend," aldus Visscher.