Even voorstellen: Andries Bouwman

De Raad van Toezicht van het Hondsrug College bestaat uit vijf personen en toetst of en hoe het door de directie ontwikkelde beleid wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan onder meer financiën en onderwijskwaliteit. Dit jaar nemen er twee leden afscheid en komen er dus ook weer twee nieuwe gezichten voor in de plaats. Andries Bouwman is een van deze twee. Op deze plek stelt hij zich even voor.

Wie is Andries Bouwman?

‘Geboren en getogen onder de rook van Utrecht, maar nu al weer 18 jaar wonend in het mooie Friesland. Ik ben getrouwd en heb drie jonge kinderen. Momenteel ben ik wethouder. Daarvoor heb ik verschillende functie binnen NHL Stenden Hogeschool bekleed: van docent, projectcoördinator tot teamleider curriculumontwikkelingen en internationalisering van de opleiding Small Business en Retail Management. In mijn vrije tijd mag ik graag naar buiten, het liefst de tuin in alwaar mijn grote hobby grasmaaien is. Ik heb best een drukke baan en ervaar het vrijdagse grasmaaiuurtje als echte ontspanning’. 

Toezichthouder is een bijbaan. Wat doet u in het dagelijks leven?

‘In het dagelijks leven ben ik wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel met ondermeer onderwijs in mijn portefeuille. Dat komt weer goed van pas als toezichthouder bij het Hondsrug College. Tytsjerksteradiel telt ongeveer 32.000 inwoners. Op demografisch en economisch gebied is mijn gemeente vergelijkbaar met Emmen: beide hebben een echte MKB-mentaliteit, maar hebben ook last van krimp Ook is het op peil houden van de leefbaarheid bij beide een uitdaging. Dit betekent ook iets voor de toekomst van het onderwijs in beide gemeenten. Het biedt kansen om van elkaar te leren en scenario’s voor de toekomst te verkennen.’  

Hoe komt iemand uit Friesland bij het Emmer Hondsrug College terecht?

‘Ik zag een vacature in de krant. De school zocht een toezichthouder met onderwijskwaliteiten. Vanuit mijn onderwijshart sprak het me aan. Voor Stenden kwam ik geregeld in Emmen maar ik kende de school alleen van naam. Toen ik mij in het Hondsrug College verdiepte werd ik steeds enthousiaster. Het is een ondernemende, creatieve organisatie met een enthousiast team dat niet bang is te experimenteren. Dit past bij mij als persoon, maar ook bij mijn achtergrond als docent ondernemerschap.’

U denkt met de directie mee over de toekomst van de school. Wat verwacht u daarvan?

‘Gert Biesta onderscheidt drie didactische ontwikkelingen die centraal staan in het onderwijs: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Het onderwijs is nu nog erg (mede vanuit rijksoverheid) gefocust op kwalificatie ofwel het verwerven van kennis en het behalen van diploma’s. Ik verwacht mede omdat de wereld zo complex is geworden en er zo veel op de jongeren afkomt dat het onderwijs een “nog” belangrijkere rol krijgt in persoonsvorming en socialisatie. Er moet meer tijd besteed worden aan hoe de maatschappij werkt én hoe die zich verhoudt tot een vormend individu. Hoe gaan we om met al die druk vanuit de social media, wat is fake news, wat is echt? Dat betekent ook de school uit!  Naar het bedrijfsleven, de gezondheidszorg. Kortom snuffelen aan de samenleving. Daar leer je veel van. Gelukkig is het Hondsrug College daar al mee bezig maar dit krijgt, denk ik, steeds meer aandacht’.