Coronavirus Update 12

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers),

Na de persconferentie van gisteravond (21 april 2020) is het duidelijk geworden dat we na de meivakantie nog niet kunnen starten met de lessen op school. Het ‘Onderwijs op afstand’  zal dus nog even doorgaan op de manier zoals we dat ook de afgelopen weken deden. We zijn positief over de inzet van onze collega’s en van jullie als leerlingen en ouder(s) en verzorger(s). We zien veel inzet om er het beste van te maken in deze ‘Coronatijd’.

Extra kolom met beoordeling in SOM

Om beter inzichtelijk te maken hoe de deelname aan de ‘lessen op afstand’ is per vak, wordt er in SOM een extra kolom aangemaakt, waarin docenten met een O (onvoldoende), een V (voldoende) of een G (goed) de beoordeling kunnen geven. Er hangt geen weging aan de beoordeling in het PTA (bovenbouw) of in het PTO (onderbouw).

Wel is het zo, dat als een leerling volgens de bevorderingsnormen in de bespreekmarge valt, deze informatie meegenomen kan worden tijdens de bevorderingsvergadering om te komen tot een besluit.

Wijzigingen PTA/PTO - bevorderingsnormen

Tijdens de periode 6 mei - 1 juni zullen we, zoals hierboven vermeld, doorgaan met het geven van ‘onderwijs op afstand’. Na de meivakantie zal er aangegeven worden welke wijzigingen er in het PTA (bovenbouw) / PTO (onderbouw) zijn en of er grote wijzigingen komen in de bevorderingsnormen. Dat verwachten we overigens niet. Met de aanpassingen in de PTA’s en PTO’s verwachten we dat er een reëel beeld ontstaat op basis waarvan we aan het eind van het schooljaar een besluit kunnen nemen.

Hoe de periode er na 1 juni uit komt te zien is nog niet duidelijk. Daarover later meer.

Toetsen inhalen - herkansingen

Er is een aantal leerlingen die nog een toets moet inhalen en in sommige gevallen zal dat het gemiddelde cijfer voor dat vak verbeteren. Deze toetsen die nog ingehaald moeten worden, moeten vooralsnog onder dezelfde omstandigheden als voor de overige leerlingen, dus op school, worden afgenomen. Dat betekent dat dit inhaalmoment in ieder geval na 1 juni komt te liggen.

Verder willen we vermelden dat het niet de bedoeling is dat individuele leerlingen, docenten gaan benaderen om opdrachten, verslagen, toetsen en dergelijke opnieuw te mogen maken om het resultaat voor dat vak te verbeteren. Als er aanpassingen komen met betrekking tot bijvoorbeeld herkansingen, extra opdrachten of iets dergelijks, dan zal dat aangepast worden in de PTA’s en PTO’s en voor iedereen in dat leerjaar en niveau gelden. Zoals eerder vermeld zullen we de aanpassingen in de PTA’s en PTO’s na de meivakantie met jullie delen.

Tot slot

Vanwege de coronamaatregelen zullen de activiteiten en festivals rondom de 75 jaar vrijheid helaas niet doorgaan. Met name in deze periode, waarin wij allen door de coronamaatregelen worden beperkt in onze vrijheid, is het goed om eens stil te staan bij het grote voorrecht dat wij hebben om in een vrij land te kunnen leven.

Wij wensen jou (en u) een goede meivakantie. Blijf gezond en hou vol!

Namens de schoolleiding,

Rolf Mulder en Gerald Bossenbroek,

College van Bestuur

 

(Dit bericht heeft u ook ontvangen via e-mail.)