Coronavirus update 10

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Zoals jij/u gisteren uit de media heeft kunnen vernemen, heeft het kabinet besloten dat de maatregelen met betrekking tot het coronavirus blijven gehandhaafd tot en met 28 april aanstaande.

Dat betekent dat de school, mits de overheid de maatregelen nogmaals gaat verlengen, pas na de meivakantie weer open zal gaan op 6 mei aanstaande. De lessen op afstand, zoals die op dit moment worden gegeven, zullen dan ook tot en met 22 april voortduren.

Aanwezig zijn

Wij willen jou en u er nogmaals op attenderen, dat het erg belangrijk is om “aanwezig” te zijn bij de lessen (Teams) en de opdrachten/verslagen en dergelijke op de juiste manier in te leveren.

Bevordering

Ondanks alle onzekerheid zal er aan het einde van het schooljaar wel een besluit moeten worden genomen over de overgang. De vraag die dan beantwoord zal moeten worden luidt: “Is ………… voldoende onderlegd om volgend cursusjaar met succes te doorlopen”.

Daarbij wordt er gekeken naar de cijfers die al zijn behaald, maar ook de werkhouding tijdens de “lessen op afstand” kunnen daarbij een rol gaan spelen. De bespreekmarge, zoals die nu is opgenomen in de bevorderingsnormen, zal in ieder geval worden uitgebreid.

Als er meer nieuws omtrent de bevorderingsnormen is, dan delen we dat met jou en met u.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,

Rolf Mulder en Gerald Bossenbroek

College van Bestuur

Coronavirus update 10