Coronavirus Update 09

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers 

Vanmorgen is bekend geworden, dat er dit schooljaar geen centrale examens zullen worden afgenomen en dat de uitslag van het examen zal worden bepaald aan de hand van de resultaten die voor de schoolexamens zijn/worden behaald. Scholen hebben de ruimte gekregen om tot begin juni deze schoolexamens af te ronden. Hoe de regeling ten aanzien van de uitslag en de eventuele herkansingen er uit zal gaan zien, zal nader worden bekend gemaakt vanuit het ministerie. 

Binnen het Hondsrug College is naar aanleiding van deze beslissing door de minister het volgende besloten: 

  • Per afdeling zal worden bekeken welke onderdelen van het schoolexamen nog open staan en dus nog door de leerlingen moeten worden afgerond. 
  • Per openstaand onderdeel zal worden bekeken of dit onderdeel eventueel op afstand kan worden afgenomen of dat een centrale zitting op school noodzakelijk is. 
  • Als een onderdeel op afstand kan worden afgenomen, zullen daarover zo snel als mogelijk afspraken worden gemaakt door de docent met de betrokken leerlingen. 
  • Eventuele centrale zittingen zullen na 6 april worden georganiseerd op een geheel aangepaste wijze volgens de richtlijnen van het RIVM, waarbij de veiligheid van leerlingen en docenten maximaal gewaarborgd wordt. 
  • De herkansingsmogelijkheden die in het PTA zijn aangegeven blijven van kracht, ongeacht een nadere invulling vanuit het ministerie. De aanmelding voor de herkansing in de afdelingen van het vakcollege kan ook gewoon doorgaan, de herkansing zal wel na 6 april plaats gaan vinden. 

We zullen jou/u zo spoedig mogelijk inlichten hoe een en ander per afdeling zal worden vormgegeven en georganiseerd. We vragen jouw/uw begrip, dat deze organisatie een gedegen voorbereiding vraagt en daarom enige tijd zal kosten. 

We begrijpen dat er veel onrust kan ontstaan bij leerlingen en ouders/verzorgers. Wij verzekeren jou/u dat we als Hondsrug College onze uiterste best zullen doen om de diplomering van al onze examenleerlingen mogelijk te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

Rolf Mulder en Gerald Bossenbroek 

College van Bestuur

Coronavirus Update 09