Coronavirus Update 08

Beste examenkandidaten en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Helaas moeten we jullie en u mededelen dat alle schoolexamens die gepland stonden, vanaf dinsdag 24 maart, tot nader bericht worden uitgesteld.

Vanaf vorige week zijn we bezig om de schoolexamens zo goed mogelijk te organiseren. In de mavo zijn we vrijdag gestart met het afnemen van schoolexamens, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. We zien echter ook dat we leerlingen en collegae in een situatie brengen die verre van wenselijk c.q. veilig is. We merken dat hierover niet alleen bij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) onrust is, maar ook bij onze medewerkers. 

De schoolexamens (waaronder ook de herkansingen van BB/KB) worden dus tot nader bericht uitgesteld.

We zullen de komende dagen kijken welke oplossingen we kunnen bieden en houden jullie daarvan op de hoogte. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich terdege blijven voorbereiden op de leerstof zoals die in het PTA is aangegeven. De leerdoelen en eindtermen veranderen immers niet. Onze docenten zijn volgens het rooster beschikbaar en bereikbaar voor lessen en ondersteuning.

Mocht blijken dat de centrale examens definitief doorgaan, dan zullen wij er uiteraard voor zorgen dat elke examenkandidaat in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar schoolexamen voor aanvang van het centraal examen af te ronden.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de schoolleiding,

Rolf Mulder en Gerald Bossenbroek

College van Bestuur

 

Vragen en/of opmerkingen?:

Stuur een mail naar de teamleider van jouw afdeling.

Coronavirus Update 08