Update Coronavirus 06: afronding Schoolexamen

Update 06, 18 maart 2020

Betreft: afronding Schoolexamen

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Zoals jij/u ongetwijfeld via de media hebt gehoord en gelezen, worden de scholen vanaf woensdag 18 maart in de gelegenheid gesteld het Schoolexamen af te ronden. Dit betekent dat er toetsen georganiseerd kunnen worden; er worden geen lessen gegeven.

Vandaag zijn de leden van de schoolleiding bij elkaar geweest om te bepalen hoe het Hondsrug College hier uitvoering aan gaat geven.

Om de leerlingen optimaal de gelegenheid te bieden op een verantwoorde en veilige wijze hun Schoolexamen af te ronden zijn de onderstaande beslissingen genomen.

Programma Toetsing en Afsluiting

Het huidige PTA wordt gehandhaafd; er is geen aanleiding voor onze school aanpassingen van het PTA te overwegen.

Hygiëne
  • De leerlingen wassen bij binnenkomst hun handen. Er wordt voor zeep en papieren handdoekjes gezorgd.
  • De leerlingen gaan direct op hun plaats zitten.
  • De afstand in de lokalen tussen de leerlingen is minimaal 1,5 meter.
  • Als de leerling de toets heeft gemaakt, dan verlaat deze direct het lokaal en daarna het schoolgebouw.
  • Het is niet toegestaan voorafgaand aan de toets of na de toets in de school of op het schoolplein bij elkaar te staan.
Afmelding

Leerlingen die ziek zijn, verkouden zijn en/of hoesten, komen niet op school. De afmelding in geval van ziekte gebeurt op de gebruikelijke wijze: voorafgaand aan de toets een e-mail naar de examensecretaris van hun afdeling.

Toetsrooster en regels rond toetsing

Per afdeling is er of een e-mail gestuurd of een bericht via SOM verspreid naar zowel leerlingen als ouders/verzorgers met de informatie die voor hun van toepassing zijn.

Centraal Examen

Voor zover wij nu weten, starten de Centrale Examens op de al bekende data.

Wij vertrouwen erop jou/u zo voldoende te hebben ingelicht. Mocht de situatie wijzigen, dan zullen we jou/u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Wij hopen dat onze leerlingen hun Schoolexamen goed kunnen afronden en wensen allen veel succes bij de voorbereiding.

Namens alle medewerkers van het Hondsrug College,
Rolf Mulder en Gerald Bossenbroek
College van Bestuur