Ook dit jaar weer zomerschool 

De zomerschool, een samenwerkingsproject tussen vijf middelbare scholen uit Emmen en Ter Apel krijgt dit jaar weer een vervolg. De zomerschool biedt leerlingen die net niet voldoende scoorden de kans alsnog over te gaan naar een volgend leerjaar. De deelnemers krijgen tijdens de zomervakantie twee weken les. Aansluitend volgt een afsluitende toets om die felbegeerde voldoendes binnen te halen. Het gaat om leerlingen uit alle leerjaren, behalve leerjaar 1 en het examenjaar. De vakken die bij voldoende deelname worden aangeboden zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en biologie.

85 procent succesvol

Vorig jaar wist 85 procent van de deelnemende leerlingen dankzij de zomerschool een voldoende te schoren en dus toch nog over te gaan. De samenwerkende scholen leveren begeleidende docenten en het Hondsrug College stelt daarnaast ook lokalen beschikbaar. 

School bepaalt

Deelname aan de zomerschool is geen beloning voor zij die er tijdens de les structureel met de pet naar gooiden. Een rits aan onvoldoendes werk je nu eenmaal niet weg in twee weken. Bovendien bepaalt de school of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een black-out of andere tegenslag is een ander verhaal. Het zou jammer zijn als een of twee pechmomenten een heel studiejaar kosten terwijl je wel je best hebt gedaan.