Vernieuwde techniekwerkplaats officieel in gebruik

Emmen - Het Hondsrug College wil de techniekwerkplaats van het vmbo Vakcollege vanaf 2021 openstellen voor leerlingen van andere scholengemeenschappen in de regio Emmen. Ook de docenten staan dan ter beschikking van de collega-scholen. Deze toezegging deed directielid Rolf Mulder tijdens de opening van de ingrijpend gemoderniseerde techniekwerkplaats van onze school. Het Hondsrug College wil zich op deze manier ontwikkelen tot een technisch opleidingscentrum van Emmen en omgeving.

Hypermoderne 3D-lassimulator

De techniekwerkplaats beschikt nu ondermeer over een hypermoderne 3D-lassimulator en andere hightech apparatuur. Afgelopen vrijdag werd de vernieuwde techniekwerkplaats officieel geopend. Tweede Kamerlid Eppo Bruins was hiervoor speciaal naar Emmen gereisd. De vernieuwing werd betaald uit het met honderd miljoen euro gevulde landelijke techniekfonds. Bruins is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit fonds. Het regionale bedrijfsleven heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwingsoperatie. Zij dachten vanaf het begin af aan mee over de inrichting. Hierdoor sluit het onderwijs op het Vakcollege van het Hondsrug College nauw aan op de praktijk.

Tegen de stroom in

Het Hondsrug College is de enige grote scholengemeenschap in Zuidoost-Drenthe die nog beschikt over praktijklokalen voor techniekonderwijs. Mulder: ‘In heel Nederland vallen techniekopleidingen om. Ze zijn vaak te duur. Het Hondsrug College gaat juist tegen de stroom in en moderniseert de komende jaren het Vakcollege techniek en bijbehorende voorzieningen. Samenwerking met andere scholen is noodzakelijk om er voor te zorgen dat er in de toekomst genoeg geschoolde vakkrachten in de regio beschikbaar zijn’ aldus Mulder.