Extra Doe- en informatieavond over ICT Lyceum Hondsrug College

Het Hondsrug College in Emmen organiseert op maandag 12 maart een extra Doe- en informatieavond over het nieuwe ICT Lyceum. De bijeenkomst is bestemd voor zowel toekomstige leerlingen als hun ouders/verzorgers. Na afloop van de Open Dag, begin vorige maand, kwamen er bij het Hondsrug College veel verzoeken om extra informatie over deze nieuwe studierichting binnen. Voor de school reden genoeg om op 12 maart vanaf 18.30 uur de plannen nog eens uitvoerig toe te lichten. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw De Marke.

Digitale toekomst

Het ICT-lyceum bereidt leerlingen voor op een digitale toekomst waarin bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, de zorgrobot en big data een belangrijke rol spelen. Het ICT Lyceum is gericht op vwo’ers en gemotiveerde havoleerlingen. Het Hondsrug College werkt hierbij nauw samen met de NHL-Stenden Hogeschool.

Digivaardigheden

Wekelijks krijgen de leerlingen op het ICT Lyceum van het Hondsrug College naast hun gebruikelijke vakken vier tot zes uur les in ICT. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op een brede ontwikkeling binnen de ICT. Naast de basisvaardigheden in Office toepassingen, gaan de leerlingen onder meer aan de slag met het ontwikkelen van apps, websites, programmeren, SCRUM, microbits en domotica. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten met uiteraard de onderliggende theorie. Leerlingen leren op deze manier ondermeer samenwerken en creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Daarnaast is er ruim aandacht voor zaken als zelfstandig werken, reflectie en creativiteit.

NHL Stenden

De bovenbouw staat in het teken van opdrachten vanuit de praktijk en de nodige theorie. Daarbij krijgen de leerlingen ook al hbo-vakken aangeboden. De lesstof van deze hbo-vakken kan tijdens een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de NHL Stenden Hogeschool, overgeslagen worden. Bovendien is het ook nog eens de perfecte voorbereiding voor een universitaire studie.

Nieuwsgierig?

Op maandag 12 maart staat het team van het ICT Lyceum vanaf 18.30 uur klaar om vragen te beantwoorden. De toekomstige leerlingen van het Hondsrug College kunnen zich tijdens die avond uitleven in het bouwen van apps, het maken van websites of andere digitale uitdagingen aangaan. 

Aanmelden

Wil je ook deze avond bezoeken dan vragen we je om je aan te melden. Dat kan hier.