Hondsrug College en NHL Stenden Hogeschool starten ICT Lyceum

Onder schooltijd robots bouwen, een website maken of de geheimen van de digitale snelweg ontdekken. Het kan vanaf volgend schooljaar op het Hondsrug College in Emmen. De scholengemeenschap start namelijk in samenwerking met de NHL Stenden Hogeschool het voor Noord-Nederland unieke ICT Lyceum. Leerlingen worden hier voorbereid op een digitale toekomst waarin bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, de zorgrobot en big data een belangrijke rol spelen. Ze leggen de basis voor de banen die nu nog niet bestaan. Het ICT Lyceum is gericht op vwo’ers en gemotiveerde havoleerlingen.

Digivaardigheden

Wekelijks krijgen de leerlingen op het ICT Lyceum naast hun gebruikelijke vakken zes uur les in ICT. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op een brede ontwikkeling binnen de ICT. Naast de basisvaardigheden in Office toepassingen, gaan de leerlingen onder meer aan de slag met het ontwikkelen van Apps, websites, programmeren, SCRUM, microbits en domotica. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten. Leerlingen leren op deze manier ondermeer samenwerken en creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Daarnaast is er ruim aandacht voor zaken zoals zelfstandig werken, reflectie en creativiteit.

Ondernemend leren

Het ICT Lyceum is beslist geen puur technische of theoretische opleiding. Na een brede basis in de onderbouw, gaan de leerlingen in teams aan de slag met opdrachten uit het bedrijfsleven. Dat doen ze samen met het Technasium en leerlingen van Ondernemend Leren. Zo leren ze op school al hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Een manier van werken die op de NHL Stenden Hogeschool al jaren standaard is. Hondsrugleerlingen kunnen straks profiteren van deze opgedane kennis.  

Verbinding met NHL Stenden

In de bovenbouw krijgt de leerling deels HBO-vakken aangeboden. Deze lesstof kan hij tijdens een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de NHL Stenden Hogeschool overslaan. Bovendien is het ook nog eens de perfecte voorbereiding voor een universitaire studie.

Nieuwsgierig?

Tijdens de Open Dag van het Hondsrug College op 7 februari tussen 14.00 en 21.00 uur staat het team van het ICT Lyceum klaar om vragen te beantwoorden maar ook is er alle gelegenheid om bijvoorbeeld alvast te oefenen met het bouwen van robots.

 

Download de brochure  ICT Lyceum brochure